MS-10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • porównanie Azure AD (AAD) oraz Active Directory Domain Services (AD DS)
 • przygotowanie oraz zarządzanie obiektami i rolami użytkowników w AAD
 • wykorzystanie AAD jako usługę katalogową dla środowisk on-premises
 • konfiguracja Single Sign-On (SSO) w Azure AD oraz ochrona tożsamości
 • implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego MFA (multi-factor authenitcation)
 • implementacja Azure RMS oraz integracja Azure RMS z usługami on-premises
 • konfiguracja alertów oraz monitorowanie infrastruktury usługi katalogowej

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MCS: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • MCSA: Cloud Platform
 • MCSA: Linux on Azure
 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
 • MCSD: Azure Solutions Architect
MTA   MCS  MCSA  MCSE
 MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 16 godzin lekcyjnych (2 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introducing Azure AD
  Azure AD overview
  Implementing and configuring Azure AD
  Managing Azure AD
  Lab : Creating and managing an Azure AD tenant

 

 • Module 2: Integrating on-premises AD DS with Azure
  Extending an on-premises Active Directory domain to Azure
  Directory synchronization overview
  Implementing and configuring directory synchronization
  Managing synchronized directories
  Lab : Implementing directory synchronization

 

 • Module 3: Using Azure AD as a directory service in hybrid environments
  Azure AD as a directory service for on-premises environments
  Configuring SSO with Azure AD
  Implementing privileged identity management in Azure AD
  Lab : Using Azure AD in hybrid environments

 

 • Module 4: Configuring and protecting authentication in hybrid environments
  Authentication in hybrid environments
  Implementing Azure Multi-Factor Authentication
  Lab : Configuring authentication in hybrid environments

 

 • Module 5: Deploying Azure RMS with on-premises services
  RMS overview
  Implementing Azure RMS
  Integrating Azure RMS with on-premises services
  Lab : Implementing Azure RMS

 

 • Module 6: Monitoring Azure AD
  Azure AD reporting
  Monitoring Azure AD
  Lab : Configuring reporting and monitoring
supercena3 1699zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 21.12.2017 - 22.12.2017
 • 12.02.2018 - 13.02.2018
 • 26.03.2018 - 27.03.2018
 • 21.05.2018 - 22.05.2018