Loading...

Terminy kursów:

05.11.2018 - 06.11.2018
26.11.2018 - 27.11.2018

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

Czas trwania kursu: 2 dni
Cena: 1699zł

Opis kursu

 Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • porównanie Azure AD (AAD) oraz Active Directory Domain Services (AD DS)
 • przygotowanie oraz zarządzanie obiektami i rolami użytkowników w AAD
 • wykorzystanie AAD jako usługę katalogową dla środowisk on-premises
 • konfiguracja Single Sign-On (SSO) w Azure AD oraz ochrona tożsamości
 • implementacja uwierzytelniania wieloskładnikowego MFA (multi-factor authenitcation)
 • implementacja Azure RMS oraz integracja Azure RMS z usługami on-premises
 • konfiguracja alertów oraz monitorowanie infrastruktury usługi katalogowej

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

 Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MCSA: Cloud Platform
 • MCSA: Linux on Azure
 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure
 • MCSD: Azure Solutions Architect

 

MTA  MCSA  MCSE
 MCSD

 Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

 Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

 Czas trwania

 • 16 godzin lekcyjnych (2 dni)

 

 Tematyka zajęć

 • Module 1: Introducing Azure AD
  Azure AD overview
  Implementing and configuring Azure AD
  Managing Azure AD
  Lab : Creating and managing an Azure AD tenant

 

 • Module 2: Integrating on-premises AD DS with Azure
  Extending an on-premises Active Directory domain to Azure
  Directory synchronization overview
  Implementing and configuring directory synchronization
  Managing synchronized directories
  Lab : Implementing directory synchronization

 

 • Module 3: Using Azure AD as a directory service in hybrid environments
  Azure AD as a directory service for on-premises environments
  Configuring SSO with Azure AD
  Implementing privileged identity management in Azure AD
  Lab : Using Azure AD in hybrid environments

 

 • Module 4: Configuring and protecting authentication in hybrid environments
  Authentication in hybrid environments
  Implementing Azure Multi-Factor Authentication
  Lab : Configuring authentication in hybrid environments

 

 • Module 5: Deploying Azure RMS with on-premises services
  RMS overview
  Implementing Azure RMS
  Integrating Azure RMS with on-premises services
  Lab : Implementing Azure RMS

 

 • Module 6: Monitoring Azure AD
  Azure AD reporting
  Monitoring Azure AD
  Lab : Configuring reporting and monitoring