Loading...

Terminy kursów:

02.12.2019 - 04.12.2019
13.01.2020 - 15.01.2020
20.04.2020 - 22.04.2020
06.07.2020 - 08.07.2020

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

Czas trwania kursu: 3 dni
Cena: 1699zł

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • omówienie koncepcji Azure
 • wyjaśnienie podstawowych metod integracji środowisk on-premises z maszynami wirtualnymi Azure oraz usługami Azure Cloud Services
 • omówienie technologii sieciowych środowisk hybrydowych Azure
 • omówienie usług Azure dostarczających magazyn danych, zarządzanie oraz możliwości analityczne w scenariuszach hybrydowych
 • omówienie odzyskiwania po awarii w Azure oraz rozwiązań zapewnienia ciągłości biznesowej dla środowisk on-premises
 • projektowanie rozwiązań dla aplikacji pracujących w wielu lokalizacjach
 • omówienie monitorowania Azure oraz rozwiązań zarządzania w środowiskach hybrydowych

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

 CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Cloud Platform, MCSA: Linux on Azure, Cloud Platform and Infrastructure, MCSE:Cloud Platform and Infrastructure, MCSD: Azure Solutions Architect
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Microsoft Azure
  Overview of cloud computing and Azure
  Overview of the Azure deployment models
  Lab : Use Azure portal, Azure PowerShell, and Microsoft Visual Studio to deploy and manage Azure resources

 

 • Module 2: Integrating with Azure Compute services
  Overview of Azure virtual machines and Azure cloud services
  Migrating workloads to Azure virtual machines by using virtual machine images and disks
  Extending HPC workloads to Azure
  Integrating compute workloads by using containers and Azure Service Fabric
  Lab : Uploading an on-premises virtual disk file to Azure
  Lab : Moving containers between on-premises Hyper V virtual machines and Azure virtual machines

 

 • Module 3: Integrating with Microsoft Azure virtual networks
  Overview of Azure Virtual Network Service
  Extending on-premises networks to Azure
  Lab : Implementing a point-to-site VPN by using Azure Resource Manager

 

 • Module 4: Integrating with Azure Storage and data services
  Overview of Azure Storage and data services
  Implementing Azure Backup for on-premises workloads
  Lab : Implementing the Azure Recovery Services agent-based backups

 

 • Module 5: Designing and implementing Azure Site Recovery solutions
  Overview of Site Recovery
  Preparing a Hyper-V host for the implementation
  Configuring Site Recovery protection of a Hyper-V virtual machine
  Lab : Implementing protection of on-premises Hyper-V virtual machines in Azure by using Site Recovery

 

 • Module 6: Designing and implementing cross-premises applications
  Overview of cross-premises application capabilities and their design considerations
  Implementing cross-premises solutions for desktop, web, and mobile apps
  Lab : Implementing Traffic Manager

 

 • Module 7: Integrating operations and application monitoring and management
  Overview of the cross-premises monitoring and management capabilities of Microsoft Azure
  Implementing cross-premises Azure monitoring and management solutions
  Lab : Implementing Azure Automation