Loading...

Terminy kursów:

20.04.2020 - 24.04.2020
27.07.2020 - 31.07.2020

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-10991 Troubleshooting Windows Server 2016 Core Technologies

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 2299 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową za pomocą narzędzi Windows Server 2016
 • Rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową za pomocą programu Microsoft Message Analyzer
 • Rozwiązywanie problemów z ustawieniami IPv4 i IPv6, komunikacją sieciową, konfiguracją DHCP i rozpoznawaniem nazw klientów
 • Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem, w tym problemy z uwierzytelnianiem użytkowników i komputerów oraz problemy z replikacją AD DS
 • Rozwiązywanie problemów z uwierzytelnianiem w usłudze Office 365
 • Rozwiązywanie problemów związanych z dostępem do plików
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z funkcją BitLocker
 • Rozwiązywanie problemów i optymalizacja obszarów nazw i replikacji systemu plików DFS
 • Rozwiązywanie problemów z zaawansowanymi usługami plików
 • Rozwiązywanie problemów związanych z zasadami grupy
 • Rozwiązywanie problemów związanych z usługami AD DS
 • Rozwiązywanie problemów związanych ze kontrolerami domeny i relacjami zaufania między domenami i lasami
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym do danych i aplikacji
 • Rozwiązywanie problemów związanych z wirtualizacją
 • Rozwiązywanie problemów z wysoką dostępnością
 • Rozwiązywanie problemów z klastrem pracy awaryjnej i klastrem Hyper-V

             Marcin Ostrowski, Microsoft Certified Trainer

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Implement a troubleshooting methodology
  Overview of the troubleshooting process
  Overview of troubleshooting tools
  Use remote administration tools
  Troubleshoot Windows PowerShell commands and scripts
  Lab : Implement a troubleshooting methodology
  Lab
  : Use troubleshooting tools
  Lab
  : Troubleshoot a remote server computer
  Lab : Troubleshoot a script

 

 • Module 2: Troubleshoot network connectivity
  Troubleshooting with Message Analyzer
  Troubleshooting IP settings
  Troubleshoot network connectivity
  Troubleshooting DHCP
  Troubleshooting client name resolution
  Lab : Resolve network connectivity issues
  Lab
  : Troubleshoot DHCP
  Lab : Resolve name resolution issues

 

 • Module 3: Troubleshoot authentication issues
  Troubleshoot user and computer account authentication
  Troubleshoot AD DS replication issues
  Troubleshoot authentication to Office 365
  Lab : Resolve sign-in problems
  Lab
  : Resolve sign-in problems at branch offices

 

 • Module 4: Troubleshoot application access issues
  Troubleshooting access to Windows Server apps
  Troubleshooting issues with certificates
  Troubleshooting access to web-based apps
  Lab : Troubleshoot application access issues

 

 • Module 5: Troubleshoot file access issues
  Troubleshooting access to files and folders
  Manage and troubleshoot BitLocker
  Lab : Troubleshooting file access
  Lab : Test BitLocker on a Windows 2016 Server

 

 • Module 6: Troubleshoot storage issues
  Troubleshooting server storage issues
  Troubleshoot DFS
  Troubleshoot advanced file services
  Lab : Troubleshooting server storage issues

 

 • Module 7: Troubleshoot Group Policy
  Group Policy overview
  Troubleshoot Group Policy application
  Lab : Troubleshooting GPO application

 

 • Module 8: Troubleshooting AD DS
  Overview of AD DS administration tools
  Control AD DS administration
  Backup and restore AD DS objects
  Troubleshoot issues related to domain controllers
  Troubleshoot AD DS trusts
  Lab : Deploy LAPS
  Lab : Recover AD DS objects
  Lab : Resolve common AD DS problems

 

 • Module 9: Troubleshoot remote access to data and apps
  Troubleshoot VPN connectivity
  Overview of remote access for apps
  Troubleshoot Remote Desktop Services
  Lab : Troubleshoot remote access to data and apps

 

 • Module 10: Troubleshoot visualization issues
  Issues with VM configuration
  Troubleshoot VM resources
  Lab : Troubleshooting Hyper-V

 

 • Module 11: Troubleshooting high availability
  Considerations for implementing load balancing
  Troubleshooting failover clustering
  Troubleshooting Hyper-V clusters
  Lab : Troubleshooting high availability