Loading...

Terminy kursów:

16.10.2023 - 20.10.2023
13.11.2023 - 17.11.2023
11.12.2023 - 15.12.2023

Pozostałe szkolenia

MS-10990 Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3399 zł netto
 • POZIOM SZKOLENIA
podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Reporting Services
  Introduction to reporting services
  Reporting services components
  Reporting services tools
  Lab: Exploring reporting services

 

 • Module 2: Reporting Services Data Sources
  Data sources
  Connection strings
  Datasets
  Lab: Configuring data access with report builder
  Lab: Configuring data access with report designer

 

 • Module 3: Creating Paginated Reports
  Creating a report with the report wizard
  Creating a report
  Publishing a report
  Lab: Creating reports

 

 • Module 4: Working with Reporting Services Data
  Data filters
  Report parameters
  Implementing report filters and parameters
  Lab: Create a parameterized report

 

 • Module 5: Visualizing Data with Report Services
  Formatting data
  Images and charts
  Databars, sparklines, indicators, gauges, and maps
  Lab: Manage formatting

 

 • Module 6: Summarizing Report Data
  Sorting and grouping
  Report sub-reports
  Drilldown and drill through
  Lab: Summarizing report data

 

 • Module 7: Sharing Reporting Services Reports
  Schedules
  Report caching, snapshots, and comments
  Report subscription and delivery
  Lab: Sharing reporting services reports

 

 • Module 8: Administering Reporting Services
  Administering reporting services
  Reporting services configuration
  Reporting services performance
  Lab: Administering reporting services

 

 • Module 9: Extending and Integrating Reporting Services
  Expressions and embedded code
  Extending reporting services
  Integrating reporting services
  Lab: Extending and integrating reporting services

 

 • Module 10: Introduction to Mobile Reports
  Overview of mobile reports
  Preparing data for mobile reports
  Mobile report publisher
  Lab: Introduction to mobile reports

 

 • Module 11: Developing Mobile Reports
  Designing and publishing mobile reports
  Drillthrough in mobile reports
  Lab: Developing mobile reports