Loading...

Terminy kursów:

12.06.2023 - 14.06.2023

Pozostałe szkolenia

MS-10986 Updating Your Skills to SQL Server 2016

Czas trwania kursu: 3 dni
Cena: 2399 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Nowości i zmiany w SQL Server 016 w porównaniu z wersjami 2008-2014:

 • Temporary Tables
 • Always Encrypted
 • Row Level Security
 • Magazyn planów zapytań (Query Data Store)
 • raportowanie w Power BI
 • nowości z pracy z Azure

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to SQL Server 2016
  Overview of SQL Server 2016
  SQL Server 2016 Editions and Components
  Installing SQL Server 2016
  SQL Server Management Studio Enhancements
  Lab: Exploring SQL Server 2016

 

 • Module 2: What’s New in SQL Server Performance
  Operational Analytics
  In-memory OLTP Enhancements
  Query Store
  Live Query Statistics
  Native JSON
  Temporal Tables
  Lab: Implementing SQL Server 2016 Performance Improvements

 

 • Module 3: What’s New in SQL Server Security?
  Using Always Encrypted
  Row-level Security
  Dynamic Data Masking
  Lab: Implementing SQL Server 2016 Security Improvements

 

 • Module 4: What’s New in SQL Server Availability and Scalability?
  Enhanced AlwaysOn Availability Groups
  What’s New with tempdb?
  Use Windows Server 2016 with SQL Server 2016
  PowerShell 5.0
  Lab: Monitoring tempdb

 

 • Module 5: What’s New in SQL Server Reporting and BI
  Reporting Services Enhancements
  PowerBI Enhancements
  Mobile Report Publisher
  Lab: Implementing PowerBI

 

 • Module 6: What’s New in SQL Server Data Access?
  PolyBase
  What’s new in Integration Services
  Working with SSIS and Azure
  Lab: Exploring the new features of SQL Server Integrated services (SSIS)

 

 • Module 7: New and Enhanced Features in SQL Server OLAP
  New and Enhanced Features in SQL Server OLAP
  What’s New in SQL Server Analysis Services
  Lab: OLAP with SQL Server

 

 • Module 8: What’s New for SQL Server in the Cloud?
  Stretch Database
  Enhanced Backups to Azure
  Introduction to SQL Server 2016 Hybrid Cloud
  What’s New in SQL Server Azure Database
  Lab: Using Stretch Database