Loading...

MS-10985 Introduction to SQL Databases

Czas trwania kursu: 3 dni
Cena: 1999 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Wprowadzenie do tematyki relacyjnych baz danych,
 • Tworzenie i modelowanie baz danych
 • Normalizacja baz danych
 • Obiekty bazodanowe

Przemysław Rosłon, Microsoft Certified Trainer

 POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to databases
  Introduction to relational databases
  Other types of database
  Data analysis
  Database languages
  Lab : Querying SQL Server

 

 • Module 2: Data Modelling
  Data modelling
  ANSI/SPARC database model
  Entity relationship modelling
  Lab : Entity relationship modelling

 

 • Module 3: Normalization
  Why normalize data?
  Normalization terms
  Levels of normalization
  Denormalization
  Lab : Normalizing raw data

 

 • Module 4: Relationships
  Schema mapping
  Referential integrity
  Lab : Designing relationships

 

 • Module 5: Performance
  Indexing
  Query performance
  Concurrency
  Lab : Query performance

 

 • Module 6: Database Objects
  Tables
  Views
  Stored procedures
  Other database objects
  Lab : Using SQL Server in a hybrid cloud