Loading...

Terminy kursów:

09.10.2023 - 11.10.2023
20.11.2023 - 22.11.2023
18.12.2023 - 20.12.2023

Pozostałe szkolenia

MS-10984 Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments

Czas trwania kursu: 3 dni
Cena: 2199 zł netto

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to Office 365 administration and licensing
  Overview of Office 365
  Office 365 administration and role delegation
  Office 365 tenant configuration
  Hybrid deployment overview
  Lab: Provisioning and configuring an Office 365 tenant

 

 • Module 2: Deploying and configuring directory synchronization
  Directory synchronization and authentication overview
  Azure AD Connect deployment and configuration
  Manage user and group objects in an Office 365 hybrid environment
  Lab: Administering directory synchronization, users, and groups in an Office 365 hybrid environment

 

 • Module 3: Exchange Server hybrid deployment planning
  Exchange Online overview
  Exchange Server hybrid configuration options and deployment features
  Exchange Server services in the hybrid deployment
  Lab: Planning and designing the integration between Exchange Online and Exchange Server 2019

 

 • Module 4: Exchange Server hybrid deployment
  Use the Hybrid Configuration Wizard
  Managing and configuring the Exchange hybrid deployment
  Implement advanced functionality for hybrid deployments
  Configure message compliance and hygiene in a hybrid environment
  Lab: Implement the Exchange Server hybrid deployment

 

 • Module 5: Skype for Business and Teams in Office 365 hybrid deployment
  Overview of Microsoft Teams
  Planning and preparing for the hybrid Skype for Business deployment
  Using the Skype for Business hybrid configuration with Phone system
  Configure the Skype for Business hybrid environment
  Lab: Implement the Skype for Business hybrid configuration

 

 • Module 6: SharePoint and OneDrive for Business hybrid deployment
  Overview of SharePoint Online
  Plan for a SharePoint hybrid deployment
  Deploy the SharePoint hybrid configuration
  Configure SharePoint services in a hybrid configuration
  Lab: Implement SharePoint and OneDrive for Business in a hybrid configuration

 

 • Module 7: Deploying additional Office 365 services in a hybrid deployment
  Implement Multi-Factor Authentication in a hybrid scenario
  Implement Azure Information Protection
  Implement Identity Protection and Azure AD Privileged Identity Management
  Lab: Configure additional Office 365 services in hybrid deployments

 

 • Module 8: Authentication options in hybrid deployments
  Deploy AD FS for SSO in an Office 365 hybrid environment
  Deploy pass-through authentication for SSO in Office 365
  Plan authentication options in Office 365
  Lab: Implement authentication solutions in hybrid deployments