MS-10974 Deploying and Migrating Windows Servers

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • przygotowanie do wdrażania Windows Server 2012
 • omówienie metod wdrażania Windows Server 2012
 • wdrażanie Windows Server 2012 z wykorzystaniem Windows Deployment Services
 • wdrażanie Windows Server 2012 z wykorzystaniem Microsoft Deployment Toolkit
 • planowanie środowiska w zakresie zastosowania wirtualizacji
 • migracja głównych usług sieciowych do Windows Server 2012
 • migracja usług serwera plików oraz serwerów aplikacyjnych do Windows Server 2012
 • aktualizacja i migracja usług AD DS do Windows Server 2012
 • migracja usług AD FS, AD RMS, AD CS do Windows Server 2012
 • implementacja Windows Azure Active Directory

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Windows Server 2012
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

Czas trwania

 • 24 godziny lekcyjne (3 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Preparing to Deploy Windows Server 2012
  Planning a Windows Server 2012 Implementation
  Installing Windows Server 2012
  Configuring and Managing Servers Remotely
  Securing a Windows Server 2012 Deployment
  Implementing a Volume Licensing Strategy
  Lab : Planning to Implement Windows Server 2012
  Lab : Configuring and Managing Server Core

 

 • Module 2: Deploying Windows Server 2012
  Selecting a Suitable Deployment Method
  Overview of Image Files in the Deployment Process
  The Windows Assessment and Deployment Toolkit
  Working with Unattended Answer Files
  Lab : Deploying Windows Server with Answer Files

 

 • Module 3: Using Windows Deployment Services
  Overview of Windows Deployment Services
  Implementing Deployment with Windows Deployment Services
  Administering Windows Deployment Services
  Lab : Using Windows Deployment Services

 

 • Module 4: Implementing Microsoft Deployment Toolkit
  Overview of MDT 2013
  Configuring Microsoft Deployment Toolkit
  Performing Lite-Touch Deployments
  Maintaining Images with MDT
  Performing Zero-Touch Deployments
  Lab : Implementing Microsoft Deployment Toolkit

 

 • Module 5: Planning to Virtualize Workloads
  Overview of Microsoft Virtualization
  Evaluating the Current Environment for Virtualization
  Planning for Virtualization
  Lab : Planning to Virtualize Workloads

 

 • Module 6: Upgrading and Migrating Networking Services
  Migrating the DHCP Server Role
  Migrating the DNS Server Role
  Implementing IPAM
  Lab : Upgrading and Migrating Network Services
  Lab : Implementing IPAM

 

 • Module 7: Upgrading and Migrating Server Roles
  Upgrading and Migrating File Servers
  Migrating Web and Application Servers
  Lab : Migrating File Services
  Lab : Preparing and Migrating a Web Server

 

 • Module 8: Upgrading and Migrating AD DS
  Windows Server 2012 AD DS Upgrade and Migration Overview
  Upgrading Domain Controllers to Windows Server 2012
  Restructuring a Domain
  Lab : Upgrading AD DS to Windows Server 2012

 

 • Module 9: Migrating Additional Active Directory-Related Roles and Services
  Migrating AD CS
  Migrating AD FS
  Migrating AD RMS
  Overview of Windows Azure AD
  Implementing Windows Azure AD
  Lab : Migrating AD CS
  Lab : Implementing Windows Azure AD
supercena3 1699zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 16.04.2018 - 18.04.2018
 • 10.09.2018 - 12.09.2018
 • 19.11.2018 - 21.11.2018