MS-10971 Storage and High Availability with Windows Server

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • zarządzanie i ochrona dysków oraz woluminów w Windows Server 2012
 • omówienie technologii przechowywania danych w Windows Server 2012
 • implementacja i zarządzanie Storage Spaces oraz deduplikacją danych
 • omówienie wysokiej dostępności oraz odzyskiwania po awarii w maszynach wirtualnych Hyper-V
 • zapewnienie wysokiej dostępności w Windows Server 2012
 • planowanie i implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • omówienie ról serwerowych oraz zasobów dla klastrów
 • implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą klastrów Hyper-V
 • omówienie wykorzystania System Center Virtual Machine Manager do zarządzania infrastrukturą magazynów danych
 • omówienie rozwiązań wysokiej dostępności dla magazynów opartych o rozwiązania Cloud
 • planowanie i implementacja klastrów równoważenia obciążenia sieciowego NLB

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Windows Server 2012
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft

Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 32 godziny lekcyjne (4 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Disks and Volumes with Windows Server
  Managing Disks in Windows Server
  Managing Volumes in Windows Server
  Securing Volumes and Drives
  Lab : Managing Disks and Volumes in Windows Server 2012

 

 • Module 2: Fundamental Storage Technologies and Components
  Server Storage Topology
  Bus Technologies and Protocols
  Configuring Sharing in Windows Server
  Lab : Planning and Configuring Storage Technologies and Components

 

 • Module 3: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  Implementing Storage Spaces
  Maintaining Storage Spaces
  Implementing Data Deduplication
  Lab : Implementing Storage Spaces
  Lab : Implementing Data Deduplication

 

 • Module 4: High Availability in Windows Server
  Defining Levels of Availability
  High Availability and Disaster Recovery Solutions with Hyper-V Virtual Machines
  High Availability with Failover Clustering in Windows Server 2012
  Lab : Planning and Configuring High Availability and Disaster Recovery Solutions

 

 • Module 5: Implementing Failover Clustering
  Planning a Failover Cluster
  Creating a New Failover Cluster
  Lab : Creating and Administering a Cluster

 

 • Module 6: Managing Server Roles and Clustering Resources
  Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
  Managing and Maintaining a Failover Cluster
  Troubleshooting a Failover Cluster
  Implementing Site High Availability with Multisite Failover Clusters
  Lab : Managing Server Roles and Clustering Resources

 

 • Module 7: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
  Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
  Implementing Hyper-V with Failover Clustering
  Managing and Maintaining Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
  Lab : Implementing Failover Clustering by Using Hyper-V

 

 • Module 8: Storage Infrastructure Management with Virtual Machine Manager
  Overview of Virtual Machine Manager
  Managing Storage Infrastructure with Virtual Machine Manager
  Provisioning Failover Clustering in Virtual Machine Manager
  Lab : Managing Storage Infrastructure

 

 • Module 9: Cloud-Based Storage and High Availability
  Azure Storage Solutions and Infrastructure
  Cloud Integrated Storage with StorSimple
  Disaster Recovery with Azure Site Recovery
  Lab : Managing Cloud-Based Storage and High Availability

 

 • Module 10: Implementing Network Load Balancing Clusters
  Overview of NLB
  Configuring an NLB Cluster
  Planning an NLB Implementation
  Lab : Implementing a Network Load Balancing Cluster
supercena3 1999zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 26.03.2018 - 29.03.2018
 • 18.06.2018 - 21.06.2018
 • 27.08.2018 - 30.08.2018
 • 05.11.2018 - 08.11.2018