Loading...

Terminy kursów:

07.10.2019 - 10.10.2019

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

MS-10971 Storage and High Availability with Windows Server

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 1999zł

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • zarządzanie i ochrona dysków oraz woluminów w Windows Server 2012
 • omówienie technologii przechowywania danych w Windows Server 2012
 • implementacja i zarządzanie Storage Spaces oraz deduplikacją danych
 • omówienie wysokiej dostępności oraz odzyskiwania po awarii w maszynach wirtualnych Hyper-V
 • zapewnienie wysokiej dostępności w Windows Server 2012
 • planowanie i implementacja klastrów pracy awaryjnej
 • omówienie ról serwerowych oraz zasobów dla klastrów
 • implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą klastrów Hyper-V
 • omówienie wykorzystania System Center Virtual Machine Manager do zarządzania infrastrukturą magazynów danych
 • omówienie rozwiązań wysokiej dostępności dla magazynów opartych o rozwiązania Cloud
 • planowanie i implementacja klastrów równoważenia obciążenia sieciowego NLB

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce MCSA: Windows Server 2012
Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Fundamental Storage Technologies and Components
  Disk and File Systems Changes in Windows Server 2012
  Server Storage Topology
  Bus Technologies and Protocols
  Configuring Sharing in Windows Server
  Securing Volumes and Drivers
  Lab : Planning and Configuring Storage Technologies and Components

 

 • Module 2: Implementing Storage Spaces and Data Deduplication
  Implementing Storage Spaces
  Maintaining Storage Spaces
  Implementing Data Deduplication
  Lab : Implementing Storage Spaces
  Lab : Implementing Data Deduplication

 

 • Module 3: High Availability in Windows Server
  Understanding High Availability
  High Availability and Disaster Recovery Solutions with Hyper-V Virtual Machines
  High Availability with Clustering in Windows Server 2012
  Lab : Planning and Configuring High Availability and Disaster Recovery Solutions

 

 • Module 4: Implementing Failover Clustering
  Planning a Failover Cluster
  Creating a New Failover Cluster
  Lab : Creating and Administering a Cluster

 

 • Module 5: Managing Server Roles and Clustering Resources
  Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
  Managing and Maintaining a Failover Cluster
  Troubleshooting a Failover Cluster
  Implementing Site High Availability with Multisite Failover Clusters
  Lab : Managing Server Roles and Clustering Resources
  Lab : Implementing Server Roles and Clustering Resources

 

 • Module 6: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
  Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
  Implementing Hyper-V with Failover Clustering
  Virtual Machine Storage Options
  Managing and Maintaining Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
  Lab : Implementing Failover Clustering by Using Hyper-V

 

 • Module 7: Storage Infrastructure Management with Virtual Machine Manager
  Overview of Virtual Machine Manager
  Managing Storage Infrastructure with Virtual Machine Manager
  Provisioning Failover Clustering in Virtual Machine Manager
  Lab : Managing Storage Infrastructure

 

 • Module 8: Cloud-Based Storage and High Availability
  Azure Storage Solutions and Infrastructure
  Cloud Integrated Storage with StorSimple
  Disaster Recovery with Azure Site Recovery
  Lab : Managing Cloud-Based Storage and High Availability

 

 • Module 9: Implementing Network Load Balancing Clusters
  Overview of NLB
  Configuring an NLB Cluster
  Planning an NLB Implementation
  Lab : Implementing a Network Load Balancing Cluster