MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • instalacja Windows Server 2012
 • usługi sieciowe Windows Server 2012
 • protokoły i usługi TCP/IP w Windows Server 2012
 • podsystem magazynowania danych Windows Server 2012
 • role serwera Windows Server 2012
 • usługa Active Directory Domain Services
 • ochrona danych w odniesieniu do modelu defense-in-depth
 • zabezpieczenia w warstwie sieciowej Windows Server 2012
 • monitorowanie serwera i jego wydajność
 • narzędzia pozwalające na utrzymanie i rozwiązywanie problemów z Windows Server 2012

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: Windows Server 2012
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

 podstawowy średniozaawansowany  zaawansowany  ekspercki 
100 200  300  400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2012
  Windows Server Architecture.
  Installing Windows Server.
  Configuring Services.
  Configuring Devices and Device Drivers.
  Lab : Installing and Configuring Windows Server 2012

 

 • Module 2: Implementing Storage in Windows Server
  Identifying Storage Technologies.
  Managing Disks and Volumes.
  Fault Tolerance.
  Lab : Implementing Storage in Windows Server

 

 • Module 3: Understanding Network Infrastructure
  Network Architecture Standards.
  Local Area Networking.
  Wide Area Networking.
  Wireless Networking.
  Connecting to the Internet.
  Remote Access.
  Lab : Selecting Network Infrastructure Components

 

 • Module 4: Connecting Network Components
  Understanding the OSI Model.
  Understanding Media Types.
  Understanding Adapters, Hubs, and Switches.
  Understanding Routing.
  Lab : Connecting Network Components

 

 • Module 5: Implementing TCP/IP
  Overview of TCP/IP.
  IPv4 Addressing.
  IPv6 Addressing.
  Name Resolution.
  Lab : Implementing TCP/IP

 

 • Module 6: Implementing Windows Server Roles
  Role-Based Deployment.
  Deploying Role-Specific Services.
  Considerations for Provisioning Roles.
  Lab : Implementing Server Roles

 

 • Module 7: Implementing Active Directory
  Introducing Active Directory Domain Services (AD DS).
  Implementing AD DS.
  Managing Users, Groups, and Computers.
  Implementing Group Policy
  Lab : Implementing AD DS

 

 • Module 8: Implementing IT Security Layers
  Overview of Defense-in-Depth.
  Physical Security.
  Internet Security.
  Lab : Implementing IT Security Layers

 

 • Module 9: Implementing Security in Windows Server
  Overview of Windows Security.
  Securing Files and Folders.
  Implementing Encryption.
  Lab : Implementing Windows Security

 

 • Module 10: Implementing Network Security
  Overview of Network Security.
  Implementing Firewalls.
  Internet Protocol Security (IPsec)
  Lab : Implementing Network Security

 

 • Module 11: Implementing Security Software
  Client Software Protection Features.
  E-Mail Protection.
  Server Protection.
  Lab : Implementing Security Software

 

 • Module 12: Monitoring Server Performance
  Event Logging.
  Performance Monitoring.
  Lab : Monitoring Server Performance

 

 • Module 13: Maintaining Windows Server
  Troubleshooting Windows Server Startup.
  Server Availability and Data Recovery.
  Applying Updates to Windows Server.
  Troubleshooting Windows Server.
  Lab : Maintaining Windows Server
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 16.04.2018 - 20.04.2018
 • 14.05.2018 - 18.05.2018
 • 11.06.2018 - 15.06.2018
 • 20.08.2018 - 24.08.2018
 • 10.09.2018 - 14.09.2018
 • 01.10.2018 - 05.10.2018
 • 22.10.2018 - 26.10.2018
 • 19.11.2018 - 23.11.2018
 • 10.12.2018 - 14.12.2018