Loading...

MCSA: Windows Server 2016 (wzbogacony o elementy Windows Server 2019) – online

Czas trwania kursu: 36 godzin
Cena: 3399 zł netto

Certyfikat potwierdza umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie instalacji, konfiguracji, administrowania oraz konfiguracji zaawansowanych usług Windows Server 2016.

FORMA ZAJĘĆ


Zajęcia odbywają się w formie analizy zagadnień w celu zdobycia umiejętności technicznych wymaganych przy certyfikacji MCSA: Windows Server 2016

 • prezentacji przykładów ilustrujących pożądane umiejętności według aktualnych wytycznych zespołu Microsoft Learning.
 • przedstawieniu dobrych praktyk dla produktów oraz technologii poddawanych ocenie w trakcie egzaminu.
 • zapoznania ze scenariuszami egzaminacyjnymi w oparciu o oficjalne materiały Microsoft

 

OBSZARY TEMATYCZNE ZAJĘĆ

W zakresie egzaminu 70-740

 1. Instalacja Windows Server w ramach hostów oraz w środowiskach obliczeniowych
  * instalacja, aktualizacja oraz migracja serwerów
  * instalacja i konfiguracja Nano Server
  * tworzenie, zarządzanie oraz utrzymanie obrazów na potrzeby wdrażania
 2. Implementacja rozwiązań magazynów do przechowywania danych
  * konfiguracja dysków i woluminów
  * implementacja magazynu serwera
  * implementacja deduplikacji danych
 3. Implementacja Hyper-V
  * instalacja i konfiguracja Hyper-V
  * konfiguracja ustawień maszyn wirtualnych
  * konfiguracja magazynów Hyper-V
  * konfiguracja sieci w Hyper-V
 4. Implementacja kontenerów Windows
  * wdrażanie kontenerów Windows
  * zarządzanie kontenerami Windows
 5. Implementacja wysokiej dostępności
  * implementacja wysokiej dostępności oraz opcji odtwarzania awaryjnego w Hyper-V
  * implementacja klastrów niezawodonościowych
  * implementacja Storage Spaces Direct
  * zarządzanie klastrami niezawodnościowymi
  * zarządzanie przenoszeniem maszyn wirtualnych w ramach węzłów klastra
  * implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB
 6. Utrzymanie i monitorowanie środowiska serwerowego
  * instalacja i zarządzanie poprawkami serwera
  * tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych
  * monitorowanie serwera

W zakresie egzaminu 70-741

 1. Implementacja usługi rozpoznawania nazw DNS (Domain Name System)
  * instalacja i konfiguracja serwerów DNS
  * tworzenie i konfiguracja stref i rekordów DNS
 2. Implementacja DHCP
  * instalacja i konfiguracja DHCP
  * zarządzanie i utrzymanie DHCP
 3. Implementacja usługi IPAM (IP Address Management)
  * instalacja i konfiguracja IPAM
  * zarządzanie usługami DNS i DHCP za pomocą IPAM
  * audyt usługi IPAM
 4. Implementacja połączeń sieciowych oraz rozwiązań dostępu zdalnego
  * implementacja rozwiązań połączeń sieciowych NAT oraz trasowania (routingu)
  * implementacja wirtualnych sieci prywatnych VPN oraz rozwiązań DirectAccess
  * implementacja serwera polityk sieciowych NPS (Network Policy Server)
 5. Implementacja podstawowych oraz rozproszonych rozwiązań sieciowych
  * implementacja adresacji IPv4 oraz IPv6
  * implementacja systemu plików rozproszonych DFS (Distributed File System) oraz rozwiązań Branch Office
 6. Implementacja zaawansowanej infrastruktury sieciowej
  * implementacja rozwiązań sieci wysoko wydajnych
  * wyznaczanie scenariuszy i wymagań do implementacji programowalnych sieci komputerowych SDN (Software Defined Networks)

W zakresie egzaminu 70-742

 1. Instalacja i konfiguracja Active Directory Domain Services (AD DS)
  * instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny
  * tworzenie i zarządzanie kont użytkowników i komputerów w Active Directory
  * tworzenie i zarządzanie grupami oraz jednostkami organizacyjnymi w Active Directory
 2. Zarządzanie i utrzymanie AD DS
  * konfiguracja uwierzytelnianie usług i polityk kont
  * utrzymanie Active Directory
  * konfiguracja Active Directory w złożonych środowiskach przedsiębiorstw
 3. Tworzenie i zarządzanie polityk grupowych
  * tworzenie i zarządzanie obiektami polityk grupowych GPO (Group Policy Object)
  * konfiguracja przetwarzania polityk grupowych
  * konfiguracja ustawień polityk grupowych
  * konfiguracja preferencji polityk grupowych
 4. Implementacja usługi Active Directory Certificate Services (AD CS)
  * instalacja i konfiguracja AD CS
  * zarządzanie certyfikatami
 5. Implementacja rozwiązań tożsamości federacyjnych oraz dostępu
  * instalacja i konfiguracja Active Directory Federation Services (AD FS)
  * implementacja Web Application Proxy (WAP)
  * instalacja i konfiguracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

PROWADZĄCY: Paweł Pławiak

Szkolenia realizowane w CBSG Polska prowadzone są przez autoryzowanych trenerów Microsoft (MCT) posiadających bogate doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Wśród wykładowców są osoby systematycznie występujące na największych konferencjach technicznych, zarówno w Polsce jako poza granicami kraju. Natomiast ich zaangażowanie w działania społecznościowe jest najlepszym potwierdzeniem, że to co robią na co dzień jest ich ogromną pasją.

LOKALIZACJA

Centrum szkoleniowe CBSG Polska Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa