Loading...

MCSA: Cloud Platform

Czas trwania kursu: 42 godziny
Cena: 2099 zł netto

Certyfikat potwierdza umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie instalacji, konfiguracji, administrowania oraz konfiguracji usług platformy chmurowej Microsoft Azure.

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w formie:

 • analizy scenariuszy zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi w oparciu o oficjalne materiały Microsoft
 • prezentacji przykładów ilustrujących pożądane umiejętności według aktualnych wytycznych zespołu Microsoft Learning.
 • przedstawieniu dobrych praktyk dla produktów oraz technologii poddawanych ocenie w trakcie egzaminu.

 

OBSZARY TEMATYCZNE ZAJĘĆ

W zakresie egzaminu 70-532

 1. Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi w usłudze Azure Resource Manager
  * wdrażanie maszyn wirtualnych w usłudze ARM
  * automatyzacja zarządzania maszynami za pomocą PowerShell Desired State Configuration oraz z wykorzystaniem agentów VM
  * skalowanie maszyn wirtualnych
  * projektowanie i implementacja magazynów danych
  * monitorowanie maszyn wirtualnych
  * zarządzanie dostępnością maszyn wirtualnych
  * projektowanie i implementacja DevTest Lab
 2. Projektowanie i implementacja strategii magazynów
  * implementacja Azure Storage blobs oraz plików w Azure
  * implementacja Azure Storage tables, kolejek oraz Azure Cosmos DB Table API
  * zarządzanie dostępem oraz monitorowanie magazynów
  * implementacja Azure SQL Database
  * implementacja Azure Cosmos DB
  * implementacja Redis caching
  * implementacja Azure Search
 3. Zarządzanie tożsamością, aplikacjami i usługami sieciowymi
  * integracja aplikacji w Azure Active Directory
  * projektowanie i implementacja strategii komunikacji
  * tworzenie aplikacji wykorzystujących AAD B2C oraz AAD B2B
  * zarządzanie kluczami z wykorzystaniem Azure Key Vault
 4. projektowanie i implementacja Azure Computer, usług Mobile oraz Web
  * projektowanie aplikacji Azure App Service Web Apps
  * implementacja Azure Functions oraz WebJobs
  * implementacja API Management
  * projektowanie aplikacji Azure App Service API Apps
  * tworzenie aplikacji Azure Logic Apps
  * tworzenie aplikacji Azure App Service Mobile Apps
  * projektowanie i implementacja apliakcji Azure Service Fabric
  * projektowanie i implementacja Third Party Platform as a Service (Paas)
  * projektowanie i implementacja DevOps
  * projektowanie i implementacja aplikacji Kubernetes z wykorzystaniem Azure Container Service (AKS)

W zakresie egzaminu 70-533

 1. Projektowanie i implementacja aplikacji Azure App Service
  * wdrażanie aplikacji Web
  * konfigruacja aplikacji
  * konfiguracja diagnostyki, monitorowania i anylityki
  * konfiguracja skalowania i odporności Web Apps
 2. Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi w usłudze Azure Resource Manager
  * wdrażanie maszyn wirtualnych w usłudze ARM
  * automatyzacja zarządzania maszynami za pomocą PowerShell Desired State Configuration oraz z wykorzystaniem agentów VM
  * projektowanie i implementacja magazynów danych
  * monitorowanie maszyn wirtualnych
  * zarządzanie dostępnością maszyn wirtualnych
  * skalowanie maszyn wirtualnych
  * zarządzanie kontenerami z wykorzystaniem Azure Container Service (AKS)
 3. Projektowanie i implementacja strategii magazynów
  * implementacja Azure Storage blobs oraz plików w Azure
  * zarządzanie dostępem
  * konfiguracja diagnostyki, monitorowania i analityki
  * implementacja szyfrowania magazynów
 4. Implementacja sieci wirtualnych
  * konfiguracja sieci wirtualnych
  * projektowanie i implementacja połączeń międzylokacyjnych oraz w środowiskach hybrydowych
  * konfiguracja sieci maszyn wirtualnych
  * projektowanie i implementacja strategii połączeń
 5. Projektowanie i wdrażanie szablonów ARM
  * implementacja szablonów ARM
  * kontrola dostępu
  * projektowanie kontoli opartej na rolach (RBAC)
 6. Zarządzanie usługami zabezpieczeń oraz odtwarzania
  * zarządzanie ochorna danych oraz zgodnością zabezpieczeń
  * implementacja usług odtwarzania
 7. Zarządzanie Azure Operations
  * automatyzacja zarządzania w Azure
  * zbieranie i analizowanie danych generowanych przez zasoby w środowiskach chmurowych oraz on-premises
 8. Zarządzanie tożsamościami Azure
  * monitorowanie infrastrukturą tożsamości on-premises oraz usługi synchronizacji Azure AD
  * zarządzanie domenami z Azure Active Directory Domain Services
  * integracja z Azure Active Directory (AAD)
  * implementacja Azure AD B2C oraz Azure AD B2B


PROWADZĄCY

Szkolenia realizowane w CBSG Polska prowadzone są przez autoryzowanych trenerów Microsoft (MCT) posiadających bogate doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Wśród wykładowców są osoby systematycznie występujące na największych konferencjach technicznych, zarówno w Polsce jako poza granicami kraju. Natomiast ich zaangażowanie w działania społecznościowe jest najlepszym potwierdzeniem, że to co robią na co dzień jest ich ogromną pasją.


TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH ZAJĘĆ

Szkolenie obejmuje 14 spotkań po 3 godziny lekcyjne. Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu w terminach:

 • 08.04.2019 | 18.00 – 21.00 | poniedziałek
 • 10.04.2019 | 18.00 – 21.00 | środa
 • 15.04.2019 | 18.00 – 21.00 | poniedziałek
 • 17.04.2019 | 18.00 – 21.00 | środa
 • 24.04.2019 | 18.00 – 21.00 | środa
 • 29.04.2019 | 18.00 – 21.00 | poniedziałek
 • 06.05.2019 | 18.00 – 21.00 | poniedziałek
 • 08.05.2019 | 18.00 – 21.00 | środa
 • 13.05.2019 | 18.00 – 21.00 | poniedziałek
 • 15.05.2019 | 18.00 – 21.00 | środa
 • 20.05.2019 | 18.00 – 21.00 | poniedziałek
 • 22.05.2019 | 18.00 – 21.00 | środa
 • 27.05.2019 | 18.00 – 21.00 | poniedziałek
 • 29.09.2019 | 18.00 – 21.00 | środa


LOKALIZACJA

Centrum szkoleniowe CBSG Polska Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa