GDPR/RODO dla IT

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

RODO (GDPR) wprowadza zasadniczą zmianę podejścia do ochrony danych osobowych w postaci tego, że każdy podmiot je przetwarzający będzie miał obowiązek aktywnego zabiegania o ochronę prywatności na każdym etapie przewarzania oraz na każdym etapie projektowania procesów przetwarzania (Privacy by Design oraz Privacy by Default). Zamierzeniem szkolenia jest dostarczenie wiedzy jak powyższego dokonać. Jest to o tyle istotne ponieważ RODO wymaga aby, administratorzy danych osobowych oraz podmioty przetwarzające samodzielnie analizowały poziom ryzyka oraz na podstawie tego decydowali o rodzaju i zakresie środków technicznych i organizacyjnych wpływających na bezpieczeństwo danych osobowych. Według nowych przepisów sposób dostosowania polityk organizacji powinien być dostosowany do konkretnego przedsiębiorstwa, co wiąże się z analizą wilu czynników dotyczących organizacji, jej przedmiotu działalności i sposobu interakcji z odbiorcami, stosowaną technologią i wieloma innymi zagadnieniami. Kluczem do powyższego będzie adekwatność środków do zagrożeń, bowiem RODO nie reguluje precyzyjnie wytycznych organizacyjnych ani technologicznych.

Justyna Matuszak-Leśny, LL.M., Radca Prawny

Czas trwania

 • 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Tematyka zajęć

 • Wprowadzenie do RODO
  Neutralność technologiczna – założenia
  Definicja danych osobowych
  Definicja przetwarzania danych osobowych
  Role w organizacji związane z wypełnianiem obowiązków RODO
  Co się zmienia?

 

 • Privacy by design
  Wyjaśnienie pojęcia
  Jak zrealizować w ramach funkcjonującej organizacji?
  Ograniczenia technologiczne
  Ograniczenia organizacyjne

 

 • Privacy by default
  Wyjaśnienie pojęcia
  Jak tworzyć rozwiązania technologiczne przetwarzające dane osobowe?
  Zadania towarzyszące projektowaniu rozwiązań technologicznych

 

 • Risk based approach (inaczej ocena skutków dla ochrony danych)
  W jaki sposób uwzględniać i szacować ryzyko – zależne od rozmiarów i profilu organizacji?
  Jak identyfikować ryzyka?
  Aktywa informacyjne
  Rejestr aktywów
  Norma PN-ISO/IEC 27005:2014-01 – Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  Norma PN-ISO 31000:2012 – Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne
  Norma PN-EN 31010:2010 – Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka
  Cobit 5/RiskIT
  Zasady definiowania „stanu wiedzy technicznej”
  Klasyfikacja informacji

 

 • Monitorowanie systemów
  Obsługa incydentów – zasady
  Obowiązki notyfikacyjne

 

 • Zabezpieczenia systemów informatycznych
  Wymagane zabezpieczenia a adekwatne zabezpieczenia
  Wymagania wynikające bezpośrednio z RODO
  Kryptografia, pseudonimizacja i kryptografia

 

 • Wymagania dokumentacyjne
  Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania systemami informatycznymi – czy nadal obowiązkowe?
  Nowa dokumentacja – jaka?

 

 • Certyfikacja – jako narzędzie do realizacji obowiązków RODO?

 

 • RODO jako katalizator oustsourcingu

 

 • Transgraniczne przetwarzanie danych i powierzenie
  Chmura obliczeniowa a RODO
  RODO w międzynarodowych organizacjach

 

 • Wnioski
  Od czego zacząć przygotowania już w 2017 r.?
  Z czym warto poczekać do 2018 r.?
supercena3 1499 zł netto
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu: