Loading...

Terminy kursów:

30.05.2022 - 31.05.2022

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

DP-050 Migrate SQL workloads to Azure

Czas trwania kursu: 2 dni
Cena: 1599 zł netto

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introducing Data Platform Modernization
  Understand Data Platform Modernization
  Understanding the stages of migration
  Data Migration Paths
  Lab : Introducing Data Platform Modernization

 

 • Module 2: Choose the right tools for Data Migration
  Discover the Database Migration Guide
  Build your data estate inventory using Map Toolkit
  Identify Migration candidates using Data Migration Assistant
  Evaluate a Data workload using Database Experimentation Assistant
  Data Migration using Azure Database Migration Service
  Migrate non-SQL Server workloads to Azure using SQL Migration Assistant
  Lab : Choose the right Tools for Data Migration

 

 • Module 3: Migrating SQL Workloads to Azure Virtual Machines
  Considerations of SQL Server to Azure VM Migrations
  SQL Workloads to Azure VM Migration Options
  Implementing High Availability and Disaster Recovery Scenarios
  Lab : Migrating SQL Workloads to Azure Virtual Machines

 

 • Module 4: Migrate SQL Workloads to Azure SQL Databases
  Choose the right SQL Server Instance option in Azure
  Migrate SQL Server to Azure SQL DB offline
  Load and Move data to Azure SQL Database
  Lab : Migrate SQL Workloads to Azure SQL Databases

 

 • Module 5: Migrate SQL Workloads to Azure SQL Database Managed Instance
  Evaluate migration scenarios to SQL Database Managed Instance
  Migrate to SQL Database Managed instance
  Load and Move data to SQL Database Managed instance
  Application Configuration and Optimization
  Lab : Migrate SQL Workloads to Azure SQL Database Managed Instance