Chmura obliczeniowa a dane osobowe i inne tajemnice przedsiębiorstwa

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • wprowadzenie do przepisów prawa mających wpływ na zastosowanie rozwiązań chmurowych
 • bezpieczeństwo danych w chmurze
 • wymogi administratorów stosujących rozwiązania chmurowe
 • umowy na cloud computing
 • co jeśli coś pójdzie nie tak – konsekwencje prawne

Justyna Matuszak-Leśny, LL.M., Radca Prawny

Czas trwania

 • 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)

Tematyka zajęć

 • Moduł 1: Cloud computing – zagadnienie, podstawowe pojęcia (perspektywa biznesowa, techniczna, prawna)
  Cloud computing – outsourcing informatycznych
  IaaS, PaaS, SaaS – jako modele usług
  Prywatna, Publiczna oraz Mieszana chmura obliczeniowa – jako modele wdrożenia
  Zagadnienia prawne: dane osobowe – definicja, przetwarzanie danych, tajemnice zawodowe, własność intelektualna
  Stan prawny dotyczący chmury obliczeniowej w Polsce i na Świecie
 • Moduł 2: Ochrona danych osobowych w chmurze
  Pojęcie danych osobowych, przetwarzania danych, administratora danych, administratora bezpieczeństwa informacji/inspektora ochrony danych osobowych
  Specyfika przetwarzania danych w systemie informatycznym, Internecie, chmurze
  Umowy o powierzenie
  Zbiory danych osobowych, kategoryzacja danych, zgłaszanie zbiorów danych osobowych do GIODO
  Instytucja GIODO: kompetencje, uprawnienia kontrolne, postępowania kontrolnego, możliwe decyzje GIODO jako organu oraz omówienie konsekwencji dla administratora ochrony danych osobowych
  GDPR a rozwiązania chmurowe
 • Moduł 3: Ochrona innych danych w chmurze
  Tajemnica przedsiębiorstwa – definicje i przykłady
  Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  Tajemnica bankowa, finansowa, telekomunikacyjna, lekarska
  Tajemnica państwowa i służbowa oraz problematyka B2G i G2B w chmurze
  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a cloud computing
 • Moduł 4: Świadczenie usług drogą elektroniczną
  Definicje i charakterystyka usługi świadczonej drogą elektroniczną i usługodawcy
  Zwykły przekaz (mere conduit), caching, hosting, prowadzenie portali i inne
  Umowy na usługi świadczone drogą elektroniczną, gwarancje jakości usług, SLA
  Odpowiedzialność usługodawców, użytkowników
  Stosunek ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do ustawy o ochronie danych osobowych
 • Moduł 5: Ochrona konsumenta w chmurze
  Klauzule abuzywne
  Obowiązki informacyjne wobec konsumenta, projekt blue-button
  Zagrożenia wynikające z niespełnienia obowiązków informacyjnych
  Prawo reklamacji oraz odstąpienia od umowy
supercena3 999zł netto netto
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu: