Loading...

Terminy kursów:

06.06.2022 - 07.06.2022
20.06.2022 - 21.06.2022

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Czas trwania kursu: 2 dni
Cena: 1599 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • ogólna koncepcja chmury, modele i korzyści z działania w chmurze
 • budowa chmury Azure, opis regionów i rola data center
 • czym są subskrypcje w Azure i jak nimi zarządzać
 • korzystanie z grup zasobów
 • maszyny wirtualne w Azure – uruchamianie VM w portalu, opis typów maszyn wirtualnych
 • storage w Azure – opis typów,  uruchamianie usług storage oraz praca z Azure Storage Explorer
 • sieci w Azure – tworzenie ich za pomocą portalu oraz ogólna koncepcja
 • bezpieczne połączenia, czyli podstawy Azure VPN Gateway oraz ExpressRoute
 • Azure SQL Database i inne bazy danych w chmurze, tworzenie instancji bazy MS SQL w chmurze
 • Zarządzanie chmurą: portal, powershell, azure cli, aplikacja mobilna
 • Monitorowanie chmury: Azure Advisor, Azure Monitor, Azure Service Health

Marcin Bodzan, Microsoft Certified Trainer

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Describe core Azure concepts
  Introduction to Azure fundamentals
  Discuss Azure fundamental concepts
  Describe core Azure architectural components

 

 • Module 2: Describe core Azure services
  Explore Azure database and analytics services
  Explore Azure compute services
  Explore Azure Storage services
  Explore Azure networking services

 

 • Module 3: Describe core solutions and management tools on Azure
  Choose the best AI service for your needs
  Choose the best tools to help organizations build better solutions
  Choose the best monitoring service for visibility, insight, and outage mitigation
  Choose the best tools for managing and configuring your Azure environment
  Choose the best Azure serverless technology for your business scenario
  Choose the best Azure IoT service for your application

 

 • Module 4: Describe general security and network security features
  Protect against security threats on Azure
  Secure network connectivity on Azure

 

 • Module 5: Describe identity, governance, privacy, and compliance features
  Secure access to your applications by using Azure identity services
  Build a cloud governance strategy on Azure
  Examine privacy, compliance, and data protection standards on Azure

 

 • Module 6: Describe Azure cost management and service level agreements
  Plan and manage your Azure costs
  Choose the right Azure services by examining SLAs and service lifecycle