Loading...

Terminy kursów:

11.12.2023 - 12.12.2023
29.01.2024 - 30.01.2024
26.02.2024 - 27.02.2024
25.03.2024 - 26.03.2024

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Czas trwania kursu: 2 dni
Cena: 1999 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • ogólna koncepcja chmury, modele i korzyści z działania w chmurze
 • budowa chmury Azure, opis regionów i rola data center
 • czym są subskrypcje w Azure i jak nimi zarządzać
 • korzystanie z grup zasobów
 • maszyny wirtualne w Azure – uruchamianie VM w portalu, opis typów maszyn wirtualnych
 • storage w Azure – opis typów,  uruchamianie usług storage oraz praca z Azure Storage Explorer
 • sieci w Azure – tworzenie ich za pomocą portalu oraz ogólna koncepcja
 • bezpieczne połączenia, czyli podstawy Azure VPN Gateway oraz ExpressRoute
 • Azure SQL Database i inne bazy danych w chmurze, tworzenie instancji bazy MS SQL w chmurze
 • Zarządzanie chmurą: portal, powershell, azure cli, aplikacja mobilna
 • Monitorowanie chmury: Azure Advisor, Azure Monitor, Azure Service Health

Marcin Bodzan, Microsoft Certified Trainer

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Cloud Concepts
  Introduction to Azure fundamentals
  Fundamental Azure concepts

 

 • Module 2: Core Azure Services
  Core Azure Architectural components
  Core Azure workload products
  Azure networking services
  Azure storage services
  Azure database services

 

 • Module 3: Core Solutions
  Choose the best Azure IoT service
  Choose the best AI service
  Choose the best Azure serverless technology
  Choose the best tools with DevOps and GitHub
  Choose the best management tools
  Choose the best Azure monitoring service

 

 • Module 4: General security and networking features
  Security Tools and Features
  Secure Network Connectivity

 

 • Module 5: Identity, Governance, Privacy, and Compliance
  Core Azure identity services
  Azure Governance Methodologies
  Privacy, Compliance, and Data Protection standards

 

 • Module 6: Azure Pricing and Lifecycle
  Planning and Cost Management
  Azure Service Level Agreements (SLAs)