Loading...

Terminy kursów:

09.10.2023 - 12.10.2023
06.11.2023 - 09.11.2023
11.12.2023 - 14.12.2023

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-801 Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2999 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Windows Server security
  Secure Windows Sever user accounts
  Hardening Windows Server
  Windows Server Update Management
  Secure Windows Server DNS
  Lab: Configuring security in Windows Server

 

 • Module 2: Implementing security solutions in hybrid scenarios
  Implement Windows Server IaaS VM network security
  Audit the security of Windows Server IaaS Virtual Machines
  Manage Azure updates
  Create and implement application allowlists with adaptive application control
  Configure BitLocker disk encryption for Windows IaaS Virtual Machines
  Implement change tracking and file integrity monitoring for Windows Server IaaS VMs
  Lab: Using Azure Security Center in hybrid scenarios

 

 • Module 3: Implementing high availability
  Introduction to Cluster Shared Volumes.
  Implement Windows Server failover clustering.
  Implement high availability of Windows Server VMs.
  Implement Windows Server File Server high availability.
  Implement scale and high availability with Windows Server VMs.
  Lab: Implementing failover clustering

 

 • Module 4: Disaster recovery in Windows Server
  Implement Hyper-V Replica
  Protect your on-premises infrastructure from disasters with Azure Site Recovery
  Lab: Implementing Hyper-V Replica and Windows Server Backup

 

 • Module 5: Implementing recovery services in hybrid scenarios
  Implement hybrid backup and recovery with Windows Server IaaS
  Protect your Azure infrastructure with Azure Site Recovery
  Protect your virtual machines by using Azure Backup
  Lab: Implementing Azure-based recovery services

 

 • Module 6: Upgrade and migrate in Windows Server
  Active Directory Domain Services migration
  Migrate file server workloads using Storage Migration Service
  Migrate Windows Server roles
  Lab: Migrating Windows Server workloads to IaaS VMs

 

 • Module 7: Implementing migration in hybrid scenarios
  Migrate on-premises Windows Server instances to Azure IaaS virtual machines
  Upgrade and migrate Windows Server IaaS virtual machines
  Containerize and migrate ASP.NET applications to Azure App Service
  Lab: Migrating on-premises VMs servers to IaaS VMs

 

 • Module 8: Server and performance monitoring in Windows Server
  Monitor Windows Server performance
  Manage and monitor Windows Server event logs
  Implement Windows Server auditing and diagnostics
  Troubleshoot Active Directory
  Lab: Monitoring and troubleshooting Windows Server

 

 • Module 9: Implementing operational monitoring in hybrid scenarios
  Monitor Windows Server IaaS Virtual Machines and hybrid instances
  Monitor the health of your Azure virtual machines by using Azure Metrics Explorer and metric alerts
  Monitor performance of virtual machines by using Azure Monitor VM Insights
  Troubleshoot on-premises and hybrid networking
  Troubleshoot Windows Server Virtual Machines in Azure
  Lab: Monitoring and troubleshooting of IaaS VMs running Windows Server