Loading...

Terminy kursów:

04.07.2022 - 07.07.2022

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2899 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Manage Identity and Access
  Azure Active Directory
  Azure Identity Protection
  Enterprise Governance
  Azure AD Privileged Identity Management
  Hybrid Identity
  Lab : Role-Based Access Control
  Lab : Azure Policy
  Lab : Resource Manager Locks
  Lab : MFA, Conditional Access and AAD Identity Protection
  Lab : Azure AD Privileged Identity Management
  Lab : Implement Directory Synchronization

 

 • Module 2: Implement Platform Protection
  Perimeter Security
  Network Security
  Host Security
  Container Security
  Lab : Network Security Groups and Application Security Groups
  Lab : Azure Firewall
  Lab : Configuring and Securing ACR and AKS

 

 • Module 3: Secure Data and applications
  Azure Key Vault
  Application Security
  Storage Security
  SQL Database Security
  Lab : Key Vault (Implementing Secure Data by setting up Always Encrypted)
  Lab : Securing Azure SQL Database
  Lab : Service Endpoints and Securing Storage

 

 • Module 4: Manage Security Operations
  Azure Monitor
  Azure Security Center
  Azure Sentinel
  Lab : Azure Monitor
  Lab : Azure Security Center
  Lab : Azure Sentinel