Loading...

AZ-400T05 Implementing Application Infrastructure

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena:

Szkolenie należy do zestawu

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Infrastructure and Configuration Azure Tools
  Learning Objectives
  Infrastructure as Code and Configuration Management
  Create Azure REsources using ARM Templates
  Create Azure Resources using Azure CLI
  Create Azure Resources by using Azure PowerShell
  Additional Automation Tools
  Version Control
  Lab Deploy to Azure using ARM templates
  Module Review Questions

 

 • Module 2: Azure Deployment Models and Services
  Learning Objectives
  Deployment Models and Options
  Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
  Azure Automation with DevOps
  Desired State Configuration (DSC)
  Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
  Azure Service Fabric
  Lab Azure Automation – IaaS or PaaS deployment
  Moduel Review Questions

 

 • Module 3: Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure
  Learning Objectives
  Azure Kubernetes Service
  Lab Deploy and Scale AKS Cluster
  Module Review Questions

 

 • Module 4: Third Party and Open Source Tools available with Azure
  Learning Objectives
  Chef
  Puppet
  Ansible
  Cloud-Init
  Terraform
  Lab Provision and configure an App in Azure Using X
  Module Review Questions

 

 • Module 5: Implement Compliance and Security in your Infrastructurez
  Security and Compliance Principles with DevOps
  Azure Security Center
  Lab Integrate a scanning extension or tool in an AZ DevOps pipeline/security center
  Module Review Questions

 

 • Module 6: Course Completion
  Final Exam