Loading...

Terminy kursów:

25.04.2022 - 28.04.2022

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-220 Microsoft Azure IoT Developer

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2899 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to IoT and Azure IoT Services
  Business Opportunities for IoT
  Introduction to IoT Solution Architecture
  IoT Hardware and Cloud Services
  Lab Scenarios for this Course
  Lab: Getting Started with Azure
  Lab: Setting Started with Azure IoT Services

 

 • Module 2: Devices and Device Communication
  IoT Hub and Devices
  IoT Developer Tools
  Device Configuration and Communication
  Lab: Connect IoT Device to Azure
  Lab: Setup the Development Environment

 

 • Module 3: Device Provisioning at Scale
  Device Provisioning Service Terms and Concepts
  Configure and Manage the Device Provisioning Service
  Device Provisioning Tasks
  Lab: Individual Enrollment of Devices in DPS
  Lab: Automatic Enrollment of Devices in DPS

 

 • Module 4: Message Processing and Analytics
  Messages and Message Processing
  Data Storage Options
  Azure Stream Analytic
  Lab: Filtering and Aggregating Message Data
  Lab: Device Message Routing

 

 • Module 5: Insights and Business Integration
  Business Integration for IoT Solutions
  Data Visualization with Time Series Insights
  Data Visualization with Power BI
  Lab: Integrate IoT Hub with Event Grid
  Lab: Explore and Analyze Time Stamped Data with Time Series Insights

 

 • Module 6: Azure IoT Edge Deployment Process
  Introduction to Azure IoT Edge
  Edge Deployment Process
  Edge Gateway Devices
  Lab: Set Up an IoT Edge Gateway
  Lab: Introduction to IoT Edge

 

 • Module 7: Azure IoT Edge Modules and Containers
  Develop Custom Edge Modules
  Offline and Local Storage
  Lab: Develop, Deploy, and Debug a Custom Module on Azure IoT Edge
  Lab: Run an IoT Edge Device in Restricted Network and Offline

 

 • Module 8: Device Management
  Introduction to IoT Device Management
  Manage IoT and IoT Edge Devices
  Device Management at Scale
  Lab: Automatic Device Management
  Lab: Remotely Monitor and Control Devices with Azure IoT Hub

 

 • Module 9: Solution Testing, Diagnostics, and Logging
  Monitoring and Logging
  Troubleshooting
  Lab: Configure Metrics and Logs in Azure IoT Hub
  Lab: Monitor and Debug Connection Failures

 

 • Module 10: Azure Security Center and IoT Security Considerations
  Security Fundamentals for IoT Solutions
  Introduction to Azure Security Center for IoT
  Enhance Protection with Azure Security Center for IoT Agents
  Lab: Implementing Azure Security Center for IoT

 

 • Module 11: ADT
  Introduction to Azure Digital Twins
  Introduction to ADT solution development
  Monitor and troubleshoot ADT
  Lab: Develop Azure Digital Twins (ADT) solutions

 

 • Module 12: Build an IoT Solution with IoT Central
  Introduction to IoT Central
  Create and Manage Device Templates
  Manage Devices in Azure IoT Central
  Lab: Build an IoT Solution with IoT Central