Loading...

Terminy kursów:

29.11.2021 - 03.12.2021

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3299 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Creating Azure App Service Web Apps
  Azure App Service core concepts
  Creating an Azure App Service Web App
  Configuring and Monitoring App Service apps
  Scaling App Service apps
  Azure App Service staging environments

 

 • Module 2: Implement Azure functions
  Azure Functions overview
  Developing Azure Functions
  Implement Durable Functions

 

 • Module 3: Develop solutions that use blob storage
  Azure Blob storage core concepts
  Managing the Azure Blob storage lifecycle
  Working with Azure Blob storage

 

 • Module 4: Develop solutions that use Cosmos DB storage
  Azure Cosmos DB overview
  Azure Cosmos DB data structure
  Working with Azure Cosmos DB resources and data

 

 • Module 5: Implement IaaS solutions
  Provisioning VMs in Azure
  Create and deploy ARM templates
  Create container images for SOLUTIONS
  Publish a container image to Azure Container Registry
  Create and run container images in Azure Container Instances

 

 • Module 6: Implement user authentication and authorization
  Microsoft Identity Platform v2.0
  Authentication using the Microsoft Authentication Library
  Using Microsoft Graph
  Authorizing data operations in Azure Storage

 

 • Module 7: Implement secure cloud solutions
  Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
  Implement Managed Identities for Azure resources
  Secure app configuration data by using Azure App Configuration

 

 • Module 8: Implement API Management
  API Management overview
  Defining policies for APIs
  Securing your APIs

 

 • Module 9: Develop App Service Logic Apps
  Azure Logic Apps overview
  Creating custom connectors for Logic Apps

 

 • Module 10:Develop event-based SOLUTIONS
  Implement solutions that use Azure Event Grid
  Implement solutions that use Azure Event Hubs
  Implement solutions that use Azure Notification Hubs

 

 • Module 11: Develop message-based solutions
  Implement solutions that use Azure Service Bus
  Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

 

 • Module 12 : Monitor and optimize Azure solutions
  Overview of monitoring in Azure
  Instrument an app for monitoring
  Analyzing and troubleshooting apps
  Implement code that handles transient faults

 

 • Module 13: Integrate caching and content delivery within solutions
  Develop for Azure Cache for Redis
  Develop for storage on CDNs