Loading...

AZ-203T06 Connect to and consume Azure, and third-party, services

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena:

Szkolenie należy do zestawu

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Develop an App Service Logic App
  Azure Logic Apps overview
  Create Logic Apps by using Visual Studio
  Create custom connectors for Logic Apps
  Create custom templates for Logic Apps

 

 • Module 2: Integrate Azure Search within solutions
  Create and query an Azure Search Index
  Full text search in Azure Search

 

 • Module 3: API Management
  Introduction to the API Management service
  Securing your APIs
  Defining API policies

 

 • Module 4: Develop event-based solutions
  Implement solutions that use Azure Event Grid
  Implement solutions that use Azure Event Hubs
  Implement solutions that use Azure Notification Hubs

 

 • Module 5: Develop message-based solutions
  Implement solutions that use Azure Service Bus
  Implement solutions that use Azure Queue Storage queues