Loading...

AZ-201T03 Develop Azure Cognitive Services, Bot, and IoT Solutions

Czas trwania kursu: 2 dni
Cena: 1199zł

Szkolenie należy do zestawu

  POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Develop Azure Cognitive Services solutions
  Cognitive Services overview
  Develop solutions using Computer Vision
  Develop solutins using Bing Web Search
  Develop solutions using Custom Speech Service
  Develop solutions using QnA Maker

 

 • Module 2: Create and intergrate bots
  Azure Bot Service overview
  Create a bot using the Bot Builder SDK for .NET
  Using Language Understanding in your bot
  Register a bot with Bot Service
  Managing a bot using the Azure Portal

 

 • Module 3: Create and implement IoT solutions
  Working with the Azure IoT Hub
  Working with Azure Time Series Insights
  Working with Azure Stream Analytics