Loading...

Terminy kursów:

13.12.2021 - 16.12.2021

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2899 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Identity
  Azure Active Directory
  Users and Groups
  Lab : Manage Azure Active Directory Identities

 

 • Module 2: Governance and Compliance
  Subscriptions and Accounts
  Azure Policy
  Role-based Access Control (RBAC)
  Lab : 
  Manage Subscriptions and RBAC
  Lab: Manage Governance via Azure Policy

 

 • Module 3: Azure Administration
  Azure Resource Manager
  Azure Administrator Tools
  ARM Templates
  Lab : Manage Azure resources by Using ARM Templates
  Lab : Manage Azure resources by Using Azure PowerShell (optional)
  Lab : Manage Azure resources by Using Azure CLI
  Lab:
  Manage Azure resources by Using the Azure Portal

 

 • Module 4: Virtual Networking
  Virtual Networks
  Network Security groups
  Azure Firewall
  Azure DNS
  Lab : Implement Virtual Networking

 

 • Module 5: Intersite Connectivity
  VNet Peering
  VPN Gateway Connections
  ExpressRoute and Virtual WAN
  Lab : Implement Intersite Connectivity

 

 • Module 6: Network Traffic Management
  Network Routing and Endpoints
  Azure Load Balancer
  Azure Application Gateway
  Lab : Implement Traffic Management

 

 • Module 7: Azure Storage
  Storage Accounts
  Blob Storage
  Storage Security
  Azure Files and File Sync
  Managing Storage
  Lab : Manage Azure storage

 

 • Module 8: Azure Virtual Machines
  Virtual Machine Planning
  Creating Virtual Machines
  Virtual Machine Availability
  Virtual Machine Extensions
  Lab : Manage virtual machines

 

 • Module 9: PaaS Compute Options
  Azure App Service Plans
  Azure App Service
  Container Services
  Azure Kubernetes Service
  Lab : Implement Web Apps
  Lab : Implement Azure Container Instances
  Lab : Implement Azure Kubernetes Service

 

 • Module 10: Data Protection
  File and Folder Backups
  Virtual Machine Backups
  Lab : Implement Data Protection

 

 • Module 11: Monitoring
  Azure Monitor
  Azure Alerts
  Log Analytics
  Network Watcher
  Lab : Implement Monitoring