Loading...

Terminy kursów:

16.10.2023 - 19.10.2023
20.11.2023 - 23.11.2023
18.12.2023 - 21.12.2023

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 3199 zł netto

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • usługi tożsamości w chmurze Microsoft – konfiguracja i zarządzanie Azure AD
 • tworzenie kont użytkowników i grup w Azure AD
 • omówienie tematu regionów w Azure
 • omówienie subskrypcji w Azure
 • omówienie zarządzania kosztami – pojęcie budżetu i analizy kosztów
 • konfiguracja Azure Policy
 • Role-Based Access Control – tworzenie definicji ról, zarządzanie i omówienie
 • zarządzanie zasobami w azure: Azure Portal, Azure Cloud Shell, Powershell
 • sieć w Azure: konfiguracja Virtual Network
 • sieć w Azure: kontrola ruchu sieciowego za pomoc NSG (Network Security Groups) i Azure Firewall
 • sieć w Azure: konfiguracja Azure DNS
 • sieć w Azure: vNet Peering i VPN Gataway
 • wykorzystanie ExpressRoute do łączenia sieci on-premises i Azure
 • równoważenie obciążenia sieciowego – konfiguracja usługi Azure Load Balancer
 • wykorzystanie Aplication Gateway do kierowania ruchu aplikacji
 • konfiguracja usług Azure Storage, praca w portalu i wykorzystanie Azure Storage Explorer
 • Azure Virtual Machines, omówienie, konfiguracja i zarządzanie
 • konfiguracja HA dla VMs (zabezpieczamy przez nie planowanymi problemami i zwiększonym obciążeniem) – Availability Sets i Scale Sets
 • PAAS – konfiguracja Azure App Service, Azure Container Instances oraz Azure Kubernetes Service
 • odzyskiwanie po awarii – konfiguracja backupu plików i maszyn wirtualnych
 • monitorowanie platformy – konfiguracja Azure Monitor, Azure Alerts, Log Analytics, Network Watcher

Marcin Bodzan, Microsoft Certified Trainer

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Identity
  Azure Active Directory
  Users and Groups
  Lab: Manage Azure Active Directory Identities

 

 • Module 2: Governance and Compliance
  Subscriptions and Accounts
  Azure Policy
  Role-based Access Control (RBAC)
  Lab:
  Manage Subscriptions and RBAC
  Lab: Manage Governance via Azure Policy

 

 • Module 3: Azure Administration
  Azure Administrator Tools
  ARM Templates
  Lab: Manage Azure resources by Using ARM Templates
  Lab: Manage Azure resources by Using Azure PowerShell (optional)
  Lab: Manage Azure resources by Using Azure CLI (optional)
  Lab:
  Manage Azure resources by Using the Azure Portal

 

 • Module 4: Virtual Networking
  Virtual Networks
  Network Security groups
  Azure Firewall
  Azure DNS
  Lab: Implement Virtual Networking

 

 • Module 5: Intersite Connectivity
  VNet Peering
  VPN Gateway Connections
  ExpressRoute and Virtual WAN
  Lab: Implement Intersite Connectivity

 

 • Module 6: Network Traffic Management
  Network Routing and Endpoints
  Azure Load Balancer
  Azure Application Gateway
  Network Watcher

  Lab: Implement Traffic Management

 

 • Module 7: Azure Storage
  Storage Accounts
  Blob Storage
  Storage Security
  Azure Files and File Sync
  Managing Storage
  Lab: Manage Azure storage

 

 • Module 8: Azure Virtual Machines
  Creating Virtual Machines
  Virtual Machine Availability
  Virtual Machine Extensions
  Lab: Manage virtual machines

 

 • Module 9: PaaS Compute Options
  Azure App Service Plans
  Azure App Service
  Container Services
  Azure Kubernetes Service
  Lab: Implement Web Apps
  Lab: Implement Azure Kubernetes Service
  Lab: Implement Azure Container Instances

 

 • Module 10: Data Protection
  File and Folder Backups
  Virtual Machine Backups
  Lab: Implement Data Protection

 

 • Module 11: Monitoring
  Azure Monitor
  Azure Alerts
  Log Analytics
  Lab: Implement Monitoring