Loading...

AZ-101T02 Implementing and Managing Application Services

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena:

Szkolenie należy do zestawu

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

  POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introducing the Azure App Service Platform
  Introducing Azure App Service
  App Service Environments

 

 • Module 2: Managing and Securing Web Apps
  Deploying Web Apps
  Managing Web Apps
  App Service Security

 

 • Module 3: Scaling and Performance
  Scale Up and Scale Out
  Autoscale and Grow out
  Optimizing Bandwidth and Web Traffic

 

 • Module 4: Deploying Serverless Computing Solutions
  Serverless Computing Concepts
  Managing Azure Functions
  Managing Event Grid
  Managing Service Bus
  Managing Logic App

 

 • Module 5: Lab-Implement and Manage Application Services
  Lab: Implement and Manage Application Services