Loading...

AZ-100T01 Managing Subscriptions and Resources

Czas trwania kursu: 1 dzień
Cena:

Szkolenie należy do zestawu

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

 POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Managing Azure Subscriptions
  Overview of Azure Subscriptions
  Billing
  Azure Policy

 

 • Module 2: Access Management for Cloud Resources
  Azure Users and Groups
  Role-based Access Control

 

 • Module 3: Monitoring and Diagnostics
  Exploring Monitoring Capabilities in Azure
  Azure Alerts
  Azure Activity Log

 

 • Module 4: Log Analytics
  Introduction to Log Analytics
  Querying and Analyzing Log Analytics Data

 

 • Module 5: Azure Resource Manager
  ARM templates
  Resource Groups

 

 • Module 6: Azure Tips, Tricks, and Tools
  Azure Portal
  Azure Tools and Environment

 

 • Module 7: Lab-Manage Azure Subscriptions and Resources
  Lab :
  Manage Azure Subscriptions and Resources