Loading...

Terminy kursów:

02.10.2023 - 04.10.2023
06.11.2023 - 08.11.2023
11.12.2023 - 13.12.2023

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AZ-020 Microsoft Azure solutions for AWS developers

Czas trwania kursu: 3 dni
Cena: 2399 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 


POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Create Azure App Service Web Apps
  Azure App Service core concepts
  Creating an Azure App Service Web App
  Configuring and Monitoring App Service apps
  Scaling App Service apps
  Azure App Service staging environments

 

 • Module 2: Implement Azure functions
  Azure Functions overview
  Developing Azure Functions
  Implement Durable Functions

 

 • Module 3: Develop solutions that use blob storage
  Azure Blob storage core concepts
  Managing the Azure Blob storage lifecycle
  Working with Azure Blob storage
  Create an Azure Resource Manager Template

 

 • Module 4: Develop solutions that use Cosmos DB storage
  Azure Cosmos DB overview
  Azure Cosmos DB data structure
  Working with Azure Cosmos DB resources and data
  Create and deploy ARM templates

 

 • Module 5: Create and deploy Azure Resource Manager (ARM) templates
  Create and deploy ARM templates

 

 • Module 6: Implement user authentication and authorization
  Implementing Microsoft idenity platform
  Implement Microsoft Authentication Library
  Secure app configuration data by using Azure App Configuration

 

 • Module 7: Implement secure cloud solutions
  Manage keys, secrets, and certificates by using the KeyVault API
  Implement Managed Identities for Azure resources
  Secure app configuration data by using Azure App Configuration

 

 • Module 8: Implement API Management
  Implement API Management
  Defining policies for APIs
  Securing your APIs

 

 • Module 9: Develop event-based solutions
  Implement Azure Event Grid
  Implement Azure Event Hubs
  Implement Azure Notification Hub

 

 • Module 10: Develop message-based solutions
  Implement solutions that use Azure Service Bus
  Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

 

 • Module 11: Monitor and optimize Azure solutions
  Applications of Azure Application Insights
  Instrument an app for monitoring