Loading...

Terminy kursów:

18.12.2023 - 22.12.2023
08.01.2024 - 12.01.2024
05.02.2024 - 09.02.2024
18.03.2024 - 22.03.2024

Pozostałe szkolenia

Automatyzacja zabezpieczeń w środowiskach Windows 10 oraz Windows Server 2016

Czas trwania kursu: 5 dni
Cena: 3199 zł netto

TEMATYKA ZAJĘĆ

Pierwsza część dotyczy bezpieczeństwa w Windows 10 oraz Windows Server, druga – automatyzacji procesów weryfikacji zabezpieczeń.

 • Modele zarządzania infrastrukturą IT.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i zgodnością ze standardami.
 • Linia odniesienia dla ról i funkcji Windows Server.
 • Poziomy ważności i reguły zabezpieczeń.
 • Strategia bezpieczeństwa Defense in depth.
 • Zagadnienia bezpieczeństwa rodziny Windows Client & Windows Server.
 • Narzędzia oceny:
  • Microsoft Assessment Tool
  • Microsoft Baseline Security Analyzer
  • Microsoft Security Compliance Manager
  • Microsoft Message Analyzer
 • Technologie ochrony:
  • Konsola Action Center
  • Listy kontroli dostępu (ACL)
  • Dynamiczna kontrola dostępu (DAC)
  • Polityki kontroli i audytów (Audit Policies)
  • Kontrola, zarządzanie i archiwizacja zdarzeń systemowych
  • Centralizacja zarządzania zdarzeniami systemowymi (Event Forwarding)
  • Prawa użytkowników (User Rights)
  • Stosowanie grup wbudowanych i tożsamości specjalnych
  • Polityki haseł granularnych (PSO) oraz grupy typu Shadow
  • Opcje bezpieczeństwa systemu (Security Options)
  • Ustawienia usług systemowych
  • Ograniczanie uruchamiania aplikacji za pomocą AppLocker
  • Konfiguracja i stosowanie IPSec oraz reguł zabezpieczania ruchu sieciowego (Connection Security Rules)
  • Konfiguracja i monitorowanie Windows Firewall oraz zaawansowanych ustawień reguł zapory
  • Szyfrowanie Bitlocker oraz Bitlocker To Go
  • Zarządzanie Trusted Platform Module (TPM)
  • Szyfrowanie Encrypted File System
  • Konfiguracja menedżera poświadczeń
  • Konta usługowe
  • Konfiguracja Secure Boot
  • Zastosowanie Security Configuration Wizard (SCW)
  • Konfiguracja kontroli konta użytkownika (User Account Control)
  • Ograniczenie podatności na ataki za pomocą EMET
  • Ograniczenie dostępu do urzadzeń (np. USB)
  • Centralizacja danych użytkownika z zastosowaniem przekierowania folderów (Folder Redirection) i ich klasyfikacja (File Classifiation Infrastructure)
  • Wykorzystanie Active Directory Rights Management Services w ochronie dostępu do danych
  • Konfiguracja i zastosowanie Internet Explorer Enterprise Mode
  • Konfiguracja i monitorowanie oprogramowania antywirusowego oraz zapobiegającemu wykonywania złośliwego oprogramowania Microsoft Security Essential
  • Preferencje i ustawienia zabezpieczeń
 • Narzędzia administracyjne
  • dostęp do zasobów
  • rejestrowanie dostępu
  • zadania związane z urzędem certyfikatów CA
  • zarządzanie procesami oraz wydajnością
  • zarządzanie poświadczeniami obiektów
  • zarządzanie certyfikatami i szyfrowaniem
  • właściciele obiektów oraz pełne usuwanie danych
  • polityki kontroli oraz zarządzanie zdarzeniami
  • polityki zabezpieczania systemu
  • diagnostyka, planowanie i poprawianie ustawień
 • Ustawienia zabezpieczeń w środowisku domeny
 • Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń w modelu hybrydowym
 • Tworzenie dokumentacji zabezpieczeń
 • PowerShell – automatyzacja procesu weryfikacji zabezpieczeń w środowiskach grupy roboczej oraz domeny w zakresie:
  • Kontrola zainstalowanych systemów operacyjnych
  • Weryfikacja konfiguracji TCP/IP
  • Audyt zainstalowanego oprogramowania
  • Uprawnienia w systemie plików NTFS
  • Kontrola oprogramowania antywirusowego
  • Ustawienia wygaszacza ekranu
  • Ustawienia blokowania ekranu
  • Windows Connection Manager
  • Konfiguracja ochrony przed złośliwym oprogramowaniem
  • Polityki GPO
  • Ustawienia komunikacji w sieci Internet
  • Konfiguracja opcji logowania
  • Ustawienia hibernacji oraz uśpienia komputerów
  • Pomoc zdalna
  • Ustawienia systemu
  • Diagnostyka kompatybilności aplikacji
  • Ustawienia wdrażania paczek aplikacji
  • Polityki autostartu
  • Biometryka
  • Poświadczenia użytkownika
  • Ustawienia EMET
  • Usługa rejestrowania zdarzeń
  • Konfiguracja File Explorer
  • Ustawienia Home Group
  • Diagnostyka ustawień lokalizacji
  • Usługa dostępu zdalnego
  • Ustawienia indeksowania
  • Ustawienia sklepu Microsoft
  • Opcje logowania Windows
  • Usługa Windows Remote Management
  • Usługa Windows Update
  • Polityki kontroli i audytu
  • Ustawienia haseł i opcji kont użytkowników
  • Ustawienia zapory Windows
  • Konfiguracja nadawania praw użytkowników
  • Ustawienia systemowych opcji zabezpieczeń GPO
  • Diagnostyka usług systemowych