Loading...

Terminy kursów:

30.05.2022 - 02.06.2022

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2899 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to AI on Azure
  Introduction to Artificial Intelligence
  Artificial Intelligence in Azure

 

 • Module 2: Developing AI Apps with Cognitive Services
  Getting Started with Cognitive Services
  Using Cognitive Services for Enterprise Applications
  Lab : Get Started with Cognitive Services
  Lab : Manage Cognitive Services Security
  Lab : Monitor Cognitive Services
  Lab : Use a Cognitive Services Container

 

 • Module 3: Getting Started with Natural Language Processing
  Analyzing Text
  Translating Text
  Lab : Translate Text
  Lab : Analyze Text

 

 • Module 4: Building Speech-Enabled Applications
  Speech Recognition and Synthesis
  Speech Translation
  Lab : Recognize and Synthesize Speech
  Lab : Translate Speech

 

 • Module 5: Creating Language Understanding Solutions
  Creating a Language Understanding App
  Publishing and Using a Language Understanding App
  Using Language Understanding with Speech
  Lab : Create a Language Understanding App
  Lab : Create a Language Understanding Client Application
  Lab : Use the Speech and Language Understanding Services

 

 • Module 6: Building a QnA Solution
  Creating a QnA Knowledge Base
  Publishing and Using a QnA Knowledge Base
  Lab : Create a QnA Solution

 

 • Module 7: Conversational AI and the Azure Bot Service
  Bot Basics
  Implementing a Conversational Bot
  Lab : Create a Bot with the Bot Framework SDK
  Lab : Create a Bot with Bot Framework Composer

 

 • Module 8: Getting Started with Computer Vision
  Analyzing Images
  Analyzing Videos
  Lab : Analyze Images with Computer Vision
  Lab : Analyze Video

 

 • Module 9: Developing Custom Vision Solutions
  Image Classification
  Object Detection
  Lab : Classify Images with Custom Vision
  Lab : Detect Objects in Images with Custom Vision

 

 • Module 10: Detecting, Analyzing, and Recognizing Faces
  Detecting Faces with the Computer Vision Service
  Using the Face Service
  Lab : Detect, Analyze, and Recognize Faces

 

 • Module 11: Reading Text in Images and Documents
  Reading text with the Computer Vision Service
  Extracting Information from Forms with the Form Recognizer service
  Lab : Read Text in Images
  Lab : Extract Data from Forms

 

 • Module 12: Creating a Knowledge Mining Solution
  Implementing an Intelligent Search Solution
  Developing Custom Skills for an Enrichment Pipeline
  Creating a Knowledge Store
  Lab : Create an Azure Cognitive Search solution
  Lab : Create a Custom Skill for Azure Cognitive Search
  Lab : Create a Knowledge Store with Azure Cognitive Search