Loading...

Terminy kursów:

12.06.2023 - 15.06.2023

Oficjalny konspekt Microsoft Pozostałe szkolenia

AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution

Czas trwania kursu: 4 dni
Cena: 2999 zł netto

CERTYFIKACJE ZAWODOWE

Certyfikacja podstawowa CertyfIkacja specjalistyczna Certyfikacja ekspercka
FUNDAMENTALS ASSOCIATE EXPERT

 

POZIOM SZKOLENIA

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

 

TEMATYKA ZAJĘĆ

 • Module 1: Introduction to AI on Azure
  Introduction to Artificial Intelligence
  Artificial Intelligence in Azure

 

 • Module 2: Developing AI Apps with Cognitive Services
  Getting Started with Cognitive Services
  Using Cognitive Services for Enterprise Applications
  Lab: Get Started with Cognitive Services
  Lab: Manage Cognitive Services Security
  Lab: Monitor Cognitive Services
  Lab: Use a Cognitive Services Container

 

 • Module 3: Getting Started with Natural Language Processing
  Analyzing Text
  Translating Text
  Lab: Translate Text
  Lab: Analyze Text

 

 • Module 4: Building Speech-Enabled Applications
  Speech Recognition and Synthesis
  Speech Translation
  Lab: Recognize and Synthesize Speech
  Lab: Translate Speech

 

 • Module 5: Creating Language Understanding Solutions
  Creating a Language Understanding App
  Publishing and Using a Language Understanding App
  Using Language Understanding with Speech
  Lab: Create a Language Understanding Client Application
  Lab: Create a Language Understanding App
  Lab: Use the Speech and Language Understanding Services

 

 • Module 6: Building a QnA Solution
  Creating a QnA Knowledge Base
  Publishing and Using a QnA Knowledge Base
  Lab: Create a QnA Solution

 

 • Module 7: Conversational AI and the Azure Bot Service
  Bot Basics
  Implementing a Conversational Bot
  Lab: Create a Bot with the Bot Framework SDK
  Lab: Create a Bot with Bot Framework Composer

 

 • Module 8: Getting Started with Computer Vision
  Analyzing Images
  Analyzing Videos
  Lab: Analyze Video
  Lab: Analyze Images with Computer Vision

 

 • Module 9: Developing Custom Vision Solutions
  Image Classification
  Object Detection
  Lab: Classify Images with Custom Vision
  Lab: Detect Objects in Images with Custom Vision

 

 • Module 10: Detecting, Analyzing, and Recognizing Faces
  Detecting Faces with the Computer Vision Service
  Using the Face Service
  Lab: Detect, Analyze, and Recognize Faces

 

 • Module 11: Reading Text in Images and Documents
  Reading text with the Computer Vision Service
  Extracting Information from Forms with the Form Recognizer service
  Lab: Read Text in Images
  Lab: Extract Data from Forms

 

 • Module 12: Creating a Knowledge Mining Solution
  Implementing an Intelligent Search Solution
  Developing Custom Skills for an Enrichment Pipeline
  Creating a Knowledge Store
  Lab: Create a Custom Skill for Azure Cognitive Search
  Lab: Create an Azure Cognitive Search solution
  Lab: Create a Knowledge Store with Azure Cognitive Search