Loading...

English4IT

Szkolenia English4IT są propozycją CBSG Polska dla osób z umiejętnościami technicznymi, które w swojej pracy muszą biegle posługiwać się językiem angielskim. Zajęcia obejmują wszystkie formy komunikacji: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Specjalnie dobrane treści pokrywają językowe wymagania jakie stawiane są osobom zawodowo związanym z biznesem i światem IT. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 5-cio osobowych i obejmują różne formy dydaktyczne. Główny nacisk kładziony jest na umiejętność sprawnej komunikacji.
English4IT to:

  • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu gramatyki.
  • Nauczenie różnych form komunikacji w świecie IT.
  • Udział słuchaczy w realnym studium przypadków.
rozwiń