Loading...

Wstęp

Autostradą do świata IT!

Certyfikacje Microsoft stanowią istotny element na drodze edukacji osób zawodowo związanych z IT. Najkrócej mówiąc służą potwierdzeniu, że posiadamy określoną wiedzę z zakresu wybranej technologii.

Wymagania stawiane przez certyfikaty w zależności od egzaminu raz są prostsze, innym razem trudniejsze. Tym samym droga pełnej certyfikacji jest długa, co pozwala na potwierdzanie umiejętności w bardzo szerokim zakresie zaawansowania, od osoby początkującej po eksperta.

Certyfikacja powinna być traktowana jako uwieńczenie procesu edukacyjnego dlatego nie powinna być celem samym w sobie. Inaczej mówiąc jest to krok, który utwierdza nas w przekonaniu, że posiadam określoną wiedzę.

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi certyfikacjami Microsoft oraz pobrania plików zawierających wszystkie dostępne ścieżki certyfikacyjne.

rozwiń