Loading...

II POZIOM (MCSA)

  • Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) jest podstawowym certyfikatem zawodowym w trzeciej generacji certyfikatów Microsoft.
  • Certyfikaty MCSA potwierdzają wiedzę w obszarze Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, platformy rozwiązań Cloud, Office 365, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016, Web Applications oraz Universal Windows Platform niezbędną do implementacji, tworzenia i rozwiązywania problemów w zakresie wymienionych technologii firmy Microsoft. Dostępna jest również certyfikacja obejmująca Azure i Linux.
  • Certyfikaty MCSA przeznaczone są dla specjalistów IT oraz osób tworzących oprogramowanie.
  • Certyfikaty MCSA uzyskuje się po zdaniu wszystkich, wymaganych określoną ścieżką egzaminów.
  • Liczba dostępnych certyfikatów MCSA – 17.
  • Koszt każdego egzaminu wchodzącego w skład MCSA wynosi 110$ (zniżka dla studentów i trenerów wynosi 50%).

rozwiń