Loading...

II POZIOM (MCAD)

  • Microsoft Certified Azure Developer (MCAD) należy do najnowszej generacji certyfikatów zawodowych Microsoft stworzonych na bazie ról i zadań pełnionych przez zespoły IT.
  • Certyfikat MCAD potwierdza wiedzę w zakresie tworzenia oprogramowania na platformie Microsoft Azure.
  • Liczba dostępnych certyfikatów MCAD – 1.
  • Koszt każdego egzaminu wchodzącego w skład MCSA wynosi 110$ (zniżka dla studentów i trenerów wynosi 50%).
rozwiń