MS-20761 Querying Data with Transact-SQL

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • podstawy T-SQL – zapytania proste i złączenia zbiorów
 • grupowanie i filtrowanie
 • podzapytania i operacje na zbiorach
 • modyfikacje w danych – dodaj, zamień, usuń

Bartosz Ratajczyk, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżce:

 • MCSA: SQL Server 2016
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 24 godziny lekcyjne (3 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
  The Basic Architecture of SQL Server
  SQL Server Editions and Versions
  Getting Started with SQL Server Management Studio
  Lab : Working with SQL Server 2016 Tools

 

 • Module 2: Introduction to T-SQL Querying
  Introducing T-SQL
  Understanding Sets
  Understanding Predicate Logic
  Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
  Lab : Introduction to Transact-SQL Querying

 

 • Module 3: Writing SELECT Queries
  Writing Simple SELECT Statements
  Eliminating Duplicates with DISTINCT
  Using Column and Table Aliases
  Writing Simple CASE Expressions
  Lab : Writing Basic SELECT Statements

 

 • Module 4: Querying Multiple Tables
  Understanding Joins
  Querying with Inner Joins
  Querying with Outer Joins
  Querying with Cross Joins and Self Joins
  Lab : Querying Multiple Tables

 

 • Module 5: Sorting and Filtering Data
  Sorting Data
  Filtering Data with Predicates
  Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
  Working with Unknown Values
  Lab : Sorting and Filtering Data

 

 • Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
  Introducing SQL Server 2016 Data Types
  Working with Character Data
  Working with Date and Time Data
  Lab : Working with SQL Server 2016 Data Types

 

 • Module 7: Using DML to Modify Data
  Inserting Data
  Modifying and Deleting Data
  Lab : Using DML to Modify Data

 

 • Module 8: Using Built-In Functions
  Writing Queries with Built-In Functions
  Using Conversion Functions
  Using Logical Functions
  Using Functions to Work with NULL
  Lab : Using Built-In Functions

 

 • Module 9: Grouping and Aggregating Data
  Using Aggregate Functions
  Using the GROUP BY Clause
  Filtering Groups with HAVING
  Lab : Grouping and Aggregating Data

 

 • Module 10: Using Subqueries
  Writing Self-Contained Subqueries
  Writing Correlated Subqueries
  Using the EXISTS Predicate with Subqueries
  Lab : Using Subqueries

 

 • Module 11: Using Set Operators
  Writing Queries with the UNION Operator
  Using EXCEPT and INTERSECT
  Using APPLY
  Lab : Using SET Operators
supercena3 1699zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 21.08.2017 - 23.08.2017
 • 11.09.2017 - 13.09.2017
 • 09.10.2017 - 13.10.2017
 • 13.11.2017 - 15.11.2017
 • 04.12.2017 - 06.12.2017