MS-10961 Automating Administration with Windows PowerShell

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • koncepcja Windows PowerShell
 • praca z potokami
 • eksportowanie, importowanie i konwersja danych
 • filtrowanie wyjścia obiektów
 • wykorzystanie PSProviders oraz PSDrives
 • formatowanie wyjścia
 • wykorzystanie WMI oraz CIM
 • tworzenie skryptów
 • przenoszenie z powłoki do skryptu
 • przenoszenie ze skryptu do funkcji
 • implementacja przechwytywania błędów
 • administrowanie komputerami zdalnymi
 • wykorzystanie zmiennych w PowerShell
 • wykorzystanie zadań
 • zaawansowane techniki PowerShell oraz profile

Marcin Ostrowski, Microsoft Certified Trainer

Certyfikacje zawodowe

Tematyka szkolenia pokrywa zagadnienia wymagane na ścieżkach:

 • MCSA: Windows Server 2012
 • MCSA: Windows Server 2016
MTA   MCS  MCSA  MCSE
MCSD

Dowiedz się więcej o certyfikacjach Microsoft


Poziom szkolenia wg standardów Microsoft

podstawowy średniozaawansowany zaawansowany ekspercki
100 200 300 400

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Getting Started with Windows PowerShell
  Overview and Background
  Finding and Running Commands
  Lab : Configuring Windows PowerShell
  Lab : Finding and Running Basic Commands

 

 • Module 2: Working with the Pipeline
  Working with the Pipeline
  Exporting, Importing and Converting Data
  Filtering Objects Out of the Pipeline
  Enumerating Objects in the Pipeline
  Lab : Working with the Pipeline
  Lab : Exporting, Importing and Converting Data
  Lab : Filtering Objects Out of the Pipeline
  Lab : Enumerate Objects in the Pipeline

 

 • Module 3: Understanding How the Pipeline Works
  Passing Data in the Pipeline ByValue
  Passing Data in the Pipeline ByPropertyName
  Lab : Working with Pipeline Parameter Binding

 

 • Module 4: Using PSProviders and PSDrives
  Understanding PSProviders and PSDrives
  Using PSDrives
  Lab : PSProviders and PSDrives

 

 • Module 5: Formatting Output
  Using Basic Formatting
  Using Advanced Formatting
  Redirecting Formatted Output
  Lab : Formatting Output

 

 • Module 6: Using WMI and CIM
  Understanding WMI/CIM
  Querying Data with WMI/CIM
  Making Changes with WMI/CIM
  Lab : Working with WMI and CIM

 

 • Module 7: Prepare for Scripting
  Using Variables
  Scripting Security
  Working with Alternate Credentials
  Lab : Working with Security in PowerShell

 

 • Module 8: Moving From a Command to a Script to a Module
  Moving From Command to Script
  Moving From Script to Function to Module
  Implementing Basic Error Handling
  Using Basic Scripting Constructs
  Further Exploration in Scripting
  Lab : Moving From Command to Script
  Lab : Implementing Basic Error Handling
  Lab : Adding Logic to a Script
  Lab : Moving From Script to Function to Module

 

 • Module 9: Administering Remote Computers
  Using Basic Remoting
  Using Remote Sessions
  Using Remoting for Delegated Administration
  Lab : Remoting for Delegated Administration
  Lab : Working with Remoting
  Lab : Working with PSSessions

 

 • Module 10: Putting it All Together
  Planning the Script
  Lab : Configuring a New Server Core Installation

 

 • Module 11: Using Background Jobs and Scheduled Jobs
  Using Background Jobs
  Using Scheduled Jobs
  Lab : Working with Background Jobs
  Lab : Working with Scheduled Jobs

 

 • Module 12: Using Advanced PowerShell Techniques and Profiles
  Using Advanced PowerShell Techniques
  Creating Profile Scripts
  Lab : Practicing Advanced Techniques
supercena3 2299zł netto
MSFT2 Wyświetl oficjalny konspekt szkolenia na stronie Microsoft Learning
zgloszenie Rejestracja na szkolenie

Wszystkie dostępne terminy kursu:

 • 28.08.2017 - 01.09.2017
 • 02.10.2017 - 06.10.2017
 • 04.12.2017 - 08.12.2017